Welkom

Welkom bij The Children of Love

KaterinaMijn naam is Katerina Karanika. Als kind zag ik van alles om me heen wat anderen niet zagen. Ik trok de conclusie dat ik niet goed bij mijn hoofd was: een geheim dat niemand mocht weten. Ik heb altijd mijn contacten 'met boven' gehouden en gebruikte dit later in mijn werk als schrijver, therapeut, coach en trainer. Anderen helpen was mijn passie.

Child of love

In 2005 had ik tijdens een hartoperatie een bijna-doodervaring. Aan de andere kant van de sluiers ontmoette ik de children of love. Zij heetten mij welkom en lieten weten dat ik ook een child of love was. We zijn allemaal op aarde een child of love; goddelijk wezens die puur uit liefde bestaan. We zijn op weg om onze goddelijke aard te laten samensmelten met het mens-zijn. Uiteindelijk zullen we allemaal goden op aarde worden. Toen ik dat allemaal begreep, besloot ik dat ik als een child of love op aarde wilde leven. Ik kwam direct terug in mijn lichaam.

Aartsengel Michael

Twee jaar later verscheen Michael in mijn leven. Dat gebeurde tijdens het schrijven. Mijn handen werden geleid en ik schreef anders dan ik gewend was. Ik wist toen dat ik in contact was met het informatieveld rond aartsengel Michael. Eerst voelde dat vreemd want ik was de controle kwijt. Geleidelijk aan raakte ik vertrouwd met onze samenwerking. Dat wat hij vertelde, sloot aan bij mijn eigen 'weten'. Op een dag kreeg ik van Michael de opdracht om de Cel van liefde op te richten.

Cel van Liefde

Een cel van liefde bestaat uit een groep mensen die hun hart voor hun ziel hebben geopend. Zij verlangen naar spirituele groei en zij willen werken aan een liefdevolle nieuwe wereld. Dat gebeurt door samen te mediteren en door ervaringen en informatie uit te wisselen.

Pad van dienstbaarheid

Door mijn bijna doodervaring, de leringen van Michael en later ook mijn visioen van een prachtig wezen van licht, Sananda, werd ik mij bewust dat mijn levensdoel het pad van dienstbaarheid is. Iets wat ik altijd al deed, bleek nu het juiste te zijn. Mijn instrumenten bleven schrijven, het leraarschap en healen. In 2008 heb ik daarvoor de non-profit organisatie Children of Love opgezet. Deze wil een bijdrage leveren aan het verhogen van de collectieve vibraties van onze planeet, zodat deze kan overgaan naar de vijfde of Eenheidsdimensie.

Website als ontmoetingsplaats

Met deze website willen wij een virtuele spirituele ontmoetingsplaats creëren voor iedereen die de roep van zijn ziel heeft gehoord. Iedereen is welkom die op zoek is naar existentiële antwoorden en zich in spirituele kennis wil verdiepen. Op de site kunnen gelijkgestemden elkaar inspireren en op het pad van ascensie elkaar helpen. Via de website verspreiden wij gechannelde informatie door middel van de Brieven van Michaell en boeken die gratis te downloaden zijn. Bij de actualiteitenrubriek kunt u een andere visie lezen op de ontwikkelingen in de wereld. Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de inhoud van boeken of brieven van Michael of persoonlijke vragen, neem dan contact met ons op.